top of page

ההדפסים באים להנגיש לקהל הרחב את סדרת ״רשמים״ באיכות זהה למקור ובמחירים מאפשרים.

הם מודפסים על ניירות אומנות fine art בדפוס איכותי וזמינים בשני גדלים, A4, A3. לא כולל מיסגור.

bottom of page