top of page

תערוכת ״רשמים״ התקיימה בגלריה בית-דרור בקיבוץ עינת ביןהתאריכים 15.9 -15.11 2020

בתערוכה הוצגו מכלול של ארבע שנות מחקר ויצירה בוטנית, שכללה את הציורים והרישומים, חלק מהאוספים שהתהווה במשך שנים אלה המופיע בציורים ובנוסף שולבו מודלים מחימר ופורצלן.

70426ac2-c68b-4783-828d-27a81ca2fcdd.jpg
bottom of page