נקודת בחירה


ההנחה הראשונית של כתמי מים וצבע היא עולם ומלואו. בהחלט אפשר לעצור כאן. החסר מרמז על השלם, הרווחים מגלמים את המלא ואין צורך להוסיף דבר.אך יש גם צורך אמיתי לראות את ההתפתחות, את הבשלות שמולידה ההתעמקות, שמביא התהליך.

ישנה הסקרנות לראות מה עוד יקרה כאן, איך יראה הציור בסופו.