top of page

ניצוץ מסוים

הבהב בזמן מסוים

והייתי שם לראות

במהלכו של חודש טיול בצפון מערב אמריקה בקיץ 22', תיעדתי במחברתי ברישום ובכתיבה את רשמי המסע והטבע המיוחד שפגשתי שם.

מתוך מחברת זו נולד ספרון המסע "טעמו של השביל".